Arriba Santa Tecla i el Ball de Diables obre el concurs fotogràfic a l’aplicació Instagram, per trobar la millor foto de l’entitat dins de les festes de Santa Tecla 2019. 

Els requisits son: 

  1. Fes la teva foto de Santa Tecla 2019 a tota l’entitat del BDT. 
  2. Puja la foto a Instagram. Pots participar amb el número de fotografies que vulguis.
  3. Afegeix l’etiqueta #SantaTeclaBDT19 i segueix el nostre perfil a Instagram (@balldiablestgn)

BASES CONCURS INSTAGRAM #SantaTeclaBDT19

1. ORGANITZADOR I OBJECTE DEL CONCURS. El Ball de Diables de Tarragona portarà a terme un concurs dirigit a tot els tarragonins per fomentar la participació i interacció en el perfil d’Instagram del BDT i la cultura del foc, (www.instagram.com/balldiablestgn ) per part dels seus seguidors.

2. ÀMBIT TEMPORAL. El període de participació al CONCURS començarà el dia 18 de setembre de 2019 i finalitzarà el dia 26 de setembre de 2019, ambdós dies inclosos.

3. CARÀCTER GRATUÏT DEL CONCURS. El CONCURS es durà a terme sota la modalitat de “CONCURS gratuït”, és a dir, la participació en aquest CONCURS no implicarà cap despesa per al participant.

4. COMUNICACIÓ DEL CONCURS. El present concurs es comunicarà durant el període en què es trobi actiu a través de la pàgina de Facebook, al perfil de Twitter i al perfil d’Instagram.

5. PERSONES LEGITIMADES I MECÀNICA DEL CONCURS. Per concursar, els participants hauran de publicar una fotografia a Instagram des del seu perfil de l’aplicació. A la publicació cal esmentar el hashtag “#SantaTeclaBDT19” i haver seguit el perfil del BDT a Instagram. (www.instagram.com/balldiablestgn). Entre totes les fotografies, s’escollirà les 3 millors publicacions que podran optar als premis. Cada usuari pot participar amb més d’una foto, però només podrà guanyar un premi. No seran vàlides fotografies pujades abans de la data d’inici del concurs. L’usuari ha de tenir el perfil d’Instagram públic, perquè el Ball de Diables de Tarragona pugui visualitzar les fotografies.

6. SISTEMA DE VOTACIONS Les tres millors fotografies, escollides pel BDT, seran publicades al perfil d’Instagram de l’entitat, per a què la gent voti la que més li agrada a través dels “likes” a cada fotografia. La guanyadora serà la més votada. El guanyador amb la fotografia més votada serà comunicat. Si transcorreguts 5 dies, des de la comunicació del guanyador, no s’aconsegueix contactar amb ell, s’assignarà el premi a la segona fotografia més votada.

7. PREMI El guanyador del concurs, rebrà un lot de marxandatge oficial del BDT, encara per determinar.

8. CESSIÓ DE DRETS DE REPRODUCCIÓ Els participants en el CONCURS del BDT, cediran tots els drets de REPRODUCCIÓ de les tres obres finalistes, sense finalitats lucratives i sense vendre-ho a tercers, amb motiu de la seva participació en aquest concurs. El Ball de Diables de Tarragona podrà utilitzar lliurement aquestes imatges a la seva pàgina web, així com en altres publicacions, tant en línia com fora de línia, sense valor lucratiu abans esmentat.

9.- RESERVES I LIMITACIONS El Ball de Diables de Tarragona es reserva la possibilitat de rebutjar el registre d’aquells participants de la qual no estiguin complets o les seves participacions no compleixin els requisits per poder entrar en el concurs. El BDT es reserva el dret a efectuar canvis que redundin en el bon fi del CONCURS, quan concorri causa justa o motius de força major que impedeixin dur-lo a terme en la forma descrita en aquestes bases.

10.- ACCEPTACIÓ La participació en el CONCURS implica, per si mateixa, l’acceptació de les presents bases. La manca d’aquesta acceptació per part del participant comportarà l’exclusió de la seva participació al CONCURS. Per a més informació i/o aclaració, podeu posar-vos en contacte al mail: comunicacio@diablesdetarragona.cat

452